De Bijbel is Gods Woord De bedeling van genade U kunt hier de omschrijving invullen Voer uw commentaar in voor de vierde slide Voer hier uw omschrijving in.

Het evangelie van onze zaligheid


Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 1 Korinthe 15:1-5 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Romeinen 10:8-12

De Bijbel is Gods Woord

 

 

 

    

 Wat moet ik geloven       Heeft u Gods Geest 1       Heeft u Gods Geest 2          Heeft u Gods Geest 3 

    In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,  Efeze. 1:7

 

       Mij getuigenis  - Het evangelie van onze zaligheid    Het zaligmakende Genade

  ------------------------------------------------------------------------------------------

Live uitzending

geen uitzending

 

zie:

 Genade Bijbel School  1 - God

Bijbel School 2- De Heere Jezus 3 -Verlossing

 

http://www.ustream.tv/channel/genade

 

                                                     

            
Live streaming video by Ustream

 

Preken ivm de dood van mij zoon Itamar in de vliegtuig crash MH 17

              

                           

De weg naar verlossing volgens de brief aan de Romeinen. Het Evangelie der genade zoals dat is geopenbaard door de Heere Jezus Christus aan onze Apostel Paulus. Lees meer

Gods genade evangelie, de glorierijke boodschap voor de verloren wereld werd aan de apostel Paulus toevertrouwd. Dit boekje werd geschreven met als doel om een duidelijk overzicht te geven van Gods genade evangelie. Lees meer   


Reacties

W.J. van den Bos op 15-11-2014 15:52

ik heb een aantal weken kunnen proberen hoe de site was maar ik kom er niet in.alleen de staten vertaling en verder niets.

ik betaal aan het Ned. bijbelgenoodschap maar weet niet mijn nummer.

kunnen jullie dat mailen en hoe ik wel erin kan komen?

Maurits van Rees op 22-11-2014 16:19

Misschien moet u op www.debijbel.nl zijn, dus met 'de' erbij.

roshana op 24-11-2014 20:01

Waarom vieren jullie de Shabbat niet? Dit past in de Bijbelse context van de Hebreeuwse wortels en is een essentiele waarheid en het 4e woord van de 10 woorden.

george op 16-12-2014 23:53

Jammer, de oude applicatie vond ik gebruiksvriendelijker.

Dov Avnon op 17-12-2014 07:44

wij zijn www.Bijbel.nl  en niet www.debijbel.nl

Jan Gerritsen op 30-01-2015 19:19

Waar kan ik mijn actie code invullen

FredM op 14-06-2015 20:14

Ik ben het boek Wake up en moet beamen dat "Genade" past bij Jezus verlossingswerk aan het kruis. Maar zeker is ook: Berouw en veroormoediging op zijn plaats. Want Jezus overwon de dood, maar we zondigen nog dagelijks, die we moeten belijden. Als we berouw hebben worden die zonden vergeven door Jezus als Middelaar en Hogepriester in de Hemelse Tempel.

 

meijer op 13-07-2015 10:56

Zie Ef.1:7 en Kol.1:14.

".....WIJ HEBBEN......."

Dat is in de verleden tijd. Wat u heeft hoeft u niet meer te krijgen.

jerry op 26-08-2015 11:47

wat gebeurde er met henoch

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld