De Bijbel is Gods Woord De bedeling van genade U kunt hier de omschrijving invullen Voer uw commentaar in voor de vierde slide Voer hier uw omschrijving in.

Het evangelie van onze zaligheid


Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 1 Korinthe 15:1-5 Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Romeinen 10:8-12

De Bijbel is Gods Woord

 

    

 Wat moet ik geloven       Heeft u Gods Geest 1       Heeft u Gods Geest 2          Heeft u Gods Geest 3 

    In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,  Efeze. 1:7

 

       Mij getuigenis  - Het evangelie van onze zaligheid    Het zaligmakende Genade

  ------------------------------------------------------------------------------------------

            

Live uitzending  Zondag 10.30  

http://www.justin.tv/dovavnon

                Preek van de Week

                    uitverkoren

De weg naar verlossing volgens de brief aan de Romeinen. Het Evangelie der genade zoals dat is geopenbaard door de Heere Jezus Christus aan onze Apostel Paulus. Lees meer

Gods genade evangelie, de glorierijke boodschap voor de verloren wereld werd aan de apostel Paulus toevertrouwd. Dit boekje werd geschreven met als doel om een duidelijk overzicht te geven van Gods genade evangelie. Lees meer   

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld